Галерия

Голям пожар над един от кварталите на град Смолян
Голям пожар над един от кварталите на град Смолян
Приключи изпълнението на проект "Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина" с акроним REPORT
Приключи изпълнението на проект "Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина" с акроним REPORT
Проведе се и съвместното обучение в гр. Ксанти
Проведе се и съвместното обучение в гр. Ксанти
Проведе се обучение в гр. Смолян на експертите, които ще работят със системата за оповестяване на пожари
Проведе се обучение в гр. Смолян на експертите, които ще работят със системата за оповестяване на пожари
Областният управител с награди за принос към пожарната безопасност в област Смолян
Областният управител с награди за принос към пожарната безопасност в област Смолян
Официално връчване на ключовете от петте високопроходими автомобила
Официално връчване на ключовете от петте високопроходими автомобила
Междинни резултати по създаващата се система за ранно оповестяване на горски пожари
Междинни резултати по създаващата се система за ранно оповестяване на горски пожари
Доставка на 5 броя фабрично нови товаропътнически автомобили с висока проходимост
Доставка на 5 броя фабрично нови товаропътнически автомобили с висока проходимост
Четвърта работна среща между партньорите по проекта
Четвърта работна среща между партньорите по проекта

1 2