Голям пожар над един от кварталите на град Смолян

Три от общо 15-те камери в област Смолян, които са част от създадената по проект REPORT система за ранно оповестяване на пожари, предаваха в реално време картина от разразилия се на 12 ноември 2015 г. голям пожар над кв. Райково на гр. Смолян.