Новини

Голям пожар над един от кварталите на гр. Смолян
13.11.2015
Три от общо 15-те камери в област Смолян, които са част от създадената по проект REPORT система за ранно оповестяване на пожари, предаваха в реално време картина от разразилия се на 12 ноември 2015 г. голям пожар над ...
Приключи изпълнението на проект "Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина" с акроним REPORT
12.03.2013
Проведеният на 12.03.2013 г. финален форум по проекта е заключителното събитие, с което успешно приключиха всички заложени за изпълнение дейности.
Проведе се и съвместното обучение в гр. Ксанти
08.03.2013
След съвместното обучение в гр. Смолян (24-26.02.2013 г), от 05 до 08 март 2013 г. се проведе и демонстративно обучение в гр. Ксанти.
Проведе се обучение в гр. Смолян на експертите, които ще работят със системата за оповестяване на пожари
26.02.2013
В периода 24-26 февруари 2013 година в град Смолян се проведе съвместно обучение на експертите, които ще работят със системата за ранно оповестяване на пожари


За проекта

Чрез създадената система за ранно оповестяване на горски пожари се получава предварителна информация за риска от възникване на пожар и възможност за потушаването му в начален стадий. На територията на област Смолян и района на Ксанти са оборудвани центрове за приемане на оперативна информация, извършване на пространствени обобщения, интерполации и анализи, и подготовката на ежедневен информационен бюлетин за разположението на горските пожари и степента на пожарна опасност. Създадена е независима мрежа от автоматични метеорологични станции, монтирани върху кули от решетъчен тип. Данните от ...
В районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Златоград, гр. Рудозем, гр. Смолян, гр. Девин и гр. Доспат са доставени по един високопроходим автомобил с марката МАЗДА. В Ксанти, високопроходимите автомобили са три и са марка ISUZU. (снимка 1), (снимка 2), (снимка 3)         
На 14.03.2011 г., след сключен договор № B1.11.18 между Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Р Гърция като Управляващ орган на Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007 - 2013” и Областна администрация Смолян, като водещ бенефициент, започна реализацията на проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” с акроним REPORT. Проектът е по приоритетна ос 1: Качество на живот; Област на интервенция 1.1: Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси на Програмата. Главната ...
Обща цел на проекта: Опазване на биоразнообразието и устойчиво управление на природните ресурси в трансграничния регион Смолян - Ксанти чрез подобряване на комуникацията и взаимодействието между отговорните институции при възникване на природни бедствия. Специфични цели: • Да се гарантира опазване на околната среда от природни и предизвикани от човешката дейност бедствия, чрез създаване на механизми и правила за съвместно управление на риска и превенция. • Да се подобри координацията на институциите от двете страни на границата между България и Гърция при възникнали бедствени ...

Галерия

Голям пожар над един от кварталите на град Смолян