Контакти

Адрес:

Областна администрация - Смолян

бул. България 14
4700 Смолян, България

телефон: +359 301 6 01 92
факс: +359 301 6 23 33
е-мейл: governor@region-smolyan.org; info@project-report.eu

 

Област Източна Македония и Тракия

69 100, Комотини

1, G. Kakoulidou

телефон: +30 2531352101

  

Европейско териториално сътрудничество "Гърция – България 2007 – 2013"

 

 

Задайте вашите въпроси: