Приключи изпълнението на проект "Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина" с акроним REPORT

12.03.2013

Проведеният на 12.03.2013 г. финален форум по проекта е заключителното събитие, с което успешно приключиха всички заложени за изпълнение дейности.

Форумът беше открит от заместник областните управители на област Смолян инж. Чавдар Фурлански и на Регион Източна Македония и Тракия г-н Фотис Каралидис. В своите изказвания те изразиха задоволство от свършената работа, приноса на проекта  за опазване на изключителната природа на Родопите и осъщественото много добро взаимодействие на екипите.

Г-жа Стефка Гарова представи накратко самия проект и резултатите от двегодишния труд на партньорите (презентация - 1-ва част, 2-ра част, 3-та част, 4-та част, 5-та част).

На форума присъстваха представители от Съвместния технически секретариат на Програмата за ЕТС „Гърция – Блгария 2007 – 2013”, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, зам.-кметове на общини, ръководители и представители на институции, фирми, медии и граждани.

Поздравителни адреси по повод успешното приключване на проекта се получиха от ръководителя на Управляващия орган на Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013” г-н Георгиос Емануел и главен комисар Николай Николов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

 

(виж снимки)