Проведе се и съвместното обучение в гр. Ксанти

08.03.2013

След съвместното обучение в гр. Смолян (24-26.02.2013 г), от 05 до 08 март 2013 г. се проведе и демонстративно обучение в гр. Ксанти.

В него участваха служители от граничещите с Р Гърция районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ и от областното управление ПБЗН. От гръцка страна участие взеха служители от Пожарната и Горската служби от гр. Ксанти, и служители от Гражданска защита на Регион Източна Македония и Тракия.

Участниците в обучението бяха приветствани от заместник областния управител на Регион Източна Македония и Тракия, г-н Фотис Каралидис.

И при това обучение, както на проведеното в гр. Смолян, обучаваните обмениха полезен опит помежду си.

Събитието премина при голям медиен интерес.

 

(виж снимки)