Проведе се обучение в гр. Смолян на експертите, които ще работят със системата за оповестяване на пожари

26.02.2013

В периода 24-26 февруари 2013 година в град Смолян се проведе съвместно обучение на експертите, които ще работят със системата за ранно оповестяване на пожари.

От българска страна в обучението взеха участие служители на Областно управление  „Пожарна безопасност и защита на населението“ - гр. Смолян.

От гръцка страна участваха служители от Пожарната и Горската служби от гр. Ксанти и служители от Гражданска защита на Регион Източна Македония и Тракия.

Българските и гръцките служители обмениха опит помежду си за структурата на различните служби, за правомощията и териториалния обхват на действие, за оборудването, с което разполагат и реда на действие в ситуация на пожар или друго бедствие.