Създадена е системата за ранно оповестяване на пожари

Чрез създадената система за ранно оповестяване на горски пожари се получава предварителна информация за риска от възникване на пожар и възможност за потушаването му в начален стадий.

На територията на област Смолян и района на Ксанти са оборудвани центрове за приемане на оперативна информация, извършване на пространствени обобщения, интерполации и анализи, и подготовката на ежедневен информационен бюлетин за разположението на горските пожари и степента на пожарна опасност. Създадена е независима мрежа от автоматични метеорологични станции, монтирани върху кули от решетъчен тип. Данните от метеорологичните уреди се предават в центровете чрез мобилен оператор. Подбрани са сателитни информационни източници, чиито параметри в съчетание със стойностите на метеорологичните елементи от кулите позволяват генерирането на карта за степента на опасността от горски пожари в среда на Географска информационна система, в реално време.
Връзка със системата може да направите от тук.

Доставени са високопроходими автомобили

В районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Златоград, гр. Рудозем, гр. Смолян, гр. Девин и гр. Доспат са доставени по един високопроходим автомобил с марката МАЗДА.

В Ксанти, високопроходимите автомобили са три и са марка ISUZU.

(снимка 1), (снимка 2), (снимка 3)