Основна информация за проекта

На 14.03.2011 г., след сключен договор № B1.11.18 между Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Р Гърция като Управляващ орган на Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013” и Областна администрация Смолян, като водещ бенефициент, започна реализацията на проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” с акроним REPORT.
Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013” е съсредоточена върху укрепване на мрежите и сътрудничеството в областта на сигурността на границите, управлението на природните ресурси, бизнеса и изследователските мрежи, за намиране на ефективни решения за безпрепятствена комуникация чрез модерна инфраструктура.