ειδήσεις

Πυρκαγιά πάνω από την μία γειτονιά της πόλης Smolyan
13.11.2015
Τρεις από τις 15 κάμερες στην περιοχή του Σμόλιαν, οι οποίες αποτελούν μέρος του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών στα πλαίσια του έργου REPORT παράδωσαν σε πραγματικό χρόνο εικόνα της πυρκαγιάς που έγινε ...
Ολοκληρώθηκε το Έργο "Με την πρόληψη να διατηρήσουμε την φυσική ομορφιά της οροσειράς της Ροδόπης"
12.03.2013
Η τελική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 12/03/2013, ήταν το τελικό βήμα του έργου, το οποίο ολοκληρώθηκαν με επιτυχία όλες τις δράσεις.
Πραγματοποιήθηκε η κοινή εκπαίδευση στην Ξάνθη
08.03.2013
Μετά την κοινή εκπαίδευση στο Σμόλιαν (24 - 26.02.2013) από τις 5 έως τις 8 Μαρτίου το 2013 πραγματοποιήθηκε την εκπαίδευση και στην Ξάνθη.
Στην πόλη Σμόλιαν πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα δουλεύουν με το σύστημα για την έγκαιρη προειδοποίηση για πυρκαγιές
26.02.2013
Στις 24 - 26 Φεβρουαρίου 2013 στην πόλη Σμόλιαν πραγματοποιήθηκε κοινή εκπαίδευση των εμπειρογνωμόνων σε θέματα, πώς να δουλεύουν με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για πυρκαγιές.


Για το έργο

Με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για δασικές πυρκαγιές παίρνουμε ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς και τη δυνατότητα για την εξαφάνισης κατά τα πρώτα στάδια. Στην περιοχή του Σμόλιαν και στην περιοχή της Ξάνθης έχουμε εφοδιασμένα Κέντρα για συγκέντρωση πληροφοριών, κάνοντας ανάλυση και προετοιμασία του καθημερινού ενημερωτικού δελτίου σχετικά με τη θέση των δασικών πυρκαγιών και το βαθμό του κινδύνου. Ιδρύθηκε ένα ανεξάρτητο δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που τοποθετήθηκαν σε πύργους. Τα δεδομένα από το μετεωρολογικό εξοπλισμό παραδίδονται στο κέντρο από τον ασύρματο φορέα. ...
Στις υπηρεσίες, „Πυροσβεστική υπηρεσία και προστασία του πληθυσμού”, στις πόλεις του Ζλάτογρατ, Ρουδοζέμ, Σμόλιαν, Δέβιν και Δοσπάτ προμηθεύθηκαν από ένα ειδικό επιβατικό όχημα μάρκα „MAZDA”. Στην Ξάνθη τα ειδικά επιβατικά οχήματα είναι 3, μάρκα ISUZU. (φωτογραφία 1), (φωτογραφία 2), (φωτογραφία 3)
Στις 03/14/2011, μετά από την υπογραφή της σύμβασης № B1.11.18 μεταξύ των Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελλάδα ως Διαχειριστικό Όργανο για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία „Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013” και της Νομαρχίας του Σμόλιαν, ως καθοδηγητικό όργανο ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου „Με την πρόληψη να διατηρήσουμε την φυσική ομορφιά της οροσειράς της Ροδόπης”. Το έργο είναι στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1: Ποιότητα ζωής. Κλάδος της δραστηριότητας 1.1: Προστασία, διαχείριση και προώθηση των φυσικών πόρων του Προγράμματος. Ο βασικός σκοπός ...
Γενικός στόχος του έργου: Ο γενικός σκοπός του έργου: Διατήρηση της βιοποικιλότητας και σταθερή διαχείριση των φυσικών πόρων στην μεθοριακή περιοχή Σμόλιαν - Ξάνθης με τη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Ειδικοί στόχοι: • Να εξασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος από φυσικούς φαινόμενους, από την ανθρώπινη δράση, μέσων της δημιουργίας μηχανισμών και κανόνων για την κοινή διαχείριση των κινδύνων και με την πρόληψη. • Να βελτιωθεί ο συντονισμός των οργάνων και των δύο πλευρών των συνόρων μεταξύ της Βουλγαρίας και ...

Πινακοθήκη

Πυρκαγιά πάνω από την μία γειτονιά της πόλης  Smolyan